Sông Cầu phấn đấu phát triển thành đô thị loại 3

Thị xã Sông Cầu phấn đấu phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kinh tế, đời sống văn hóa - xã hội để sớm đưa thị xã trở thành đô thị loại 3 trong tương lai.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sông Cầu khóa X (2010-2015), trong 5 năm qua, TX Sông Cầu tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là phát huy nguồn nội lực của thị xã để nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn.


Thị xã đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng; nâng cấp, mở rộng, phát triển hệ thống điện, nước máy,giao thông, cây xanh... hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại 4 (bao gồm điện chiếu sáng dọc tuyến quốc lộ 1 xã Xuân Hải, Xuân Cảnh, Xuân Hòa, điện chiếu sáng dọc tuyến Trung Trinh - Vũng La, xã Xuân Phương; cải tạo nâng cấp đường nội thị phía tây công viên, đường Nguyễn Hồng Sơn, đường Hoàng Hoa Thám, đường Lê Lợi, đường Lệ Uyên - Bình Thạnh Nam), đường giao thông theo chương trình bê tông hóa các tuyến giao thông nông thôn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển hệ thống cung cấp nước sạch vùng nội thị và các xã nông thôn; trong năm 2015 xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống nước máy khu vực bốn bãi xã Xuân Hải; hệ thống nước máy khu trung tâm xã Xuân Lộc; hệ thống nước tự chảy thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm; hệ thống nước sạch thôn Hòa Hội, Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh.

TX Sông Cầu phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh triển khai hoàn thành dự án kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, khu neo đậu tàu thuyền đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài, đường giao thông tránh nạn cứu hộ xã Xuân Cảnh, đường tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân, kè chống xói lở đầm Cù Mông, nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua thị xã. Ngành Viễn thông đã mở rộng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn cung cấp dịch vụ truyền hình thu phí qua Internet và cáp quang của VNPT, Viettel.

Thị xã Sông Cầu và mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong giai đoạn mới.
Trên lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và mở rộng quy mô sản xuất. Các cụm công nghiệp đang triển khai lập quy hoạch chi tiết để thu hút đầu tư. Một số làng nghề truyền thống đã và đang được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản. Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu có 13 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, tạo việc làm cho 2.500 lao động, Công ty TNHH Nguyễn Hưng đầu tư chế biến hải sản thu hút trên 250 lao động... góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút lao động địa phương.

Thị xã đã triển khai xây dựng nhiều dự án khu dân cư mới tạo cơ hội để phát triển mở rộng đô thị như kè lấn biển khu A, khu B, khu dân cư 6,6ha phường Xuân Yên, khu dân cư xã Xuân Hải, Xuân Thịnh, cùng với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật 7 khu tái định cư phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng các dự án, đã góp phần tạo diện mạo mới mở rộng không gian, hạ tầng kỹ thuật cho đô thị Sông Cầu.

Hoạt động dịch vụ phát triển nhanh, bền vững với tốc độ tăng trưởng khá cao. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội tăng bình quân hàng năm 21%. Năm 2015, trên địa bàn thị xã có 5.080 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn... tăng 1.169 cơ sở so với năm 2010; trong đó cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ chiếm 73,27%. Phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới như truyền hình cáp, bảo hiểm, tin học, đấu giá bất động sản, tư vấn pháp luật.

Hoạt động du lịch được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công tác quảng bá, tạo bước chuyển biến tích cực. Vịnh Xuân Đài được Bộ VH-TT-DL công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 2011 và được Chính phủ đưa vào danh sách một trong 46 khu du lịch quốc gia theo Quyết định 201/QĐ-TTg, ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, mở ra cơ hội quảng bá, thu hút các dự án đầu tư dịch vụ, du lịch.
Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, bình quân tăng 12,25%/năm. Tổng chi ngân sách 5 năm đạt 1.935 tỉ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2006-2010, trong đó chi đầu tư phát triển 648 tỉ đồng (chiếm 33,5%), tăng gấp 3,45 lần so với giai đoạn 2006-2010.

Bên cạnh phát triển kinh tế, sự nghiệp giáo dục - đào tạo cũng được chú trọng đầu tư. Trong 5 năm qua, thị xã đã đầu tư xây mới 117 phòng học và 26 phòng chức năng. Văn hóa, thể dục thể thao, thông tin truyền thông phát triển mạnh mẽ; chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt. Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả; đài truyền thanh các xã, phường được quan tâm đầu tư. Hoạt động thư viện được củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, đã xây dựng và đưa vào hoạt động website quảng bá du lịch TX Sông Cầu, đầu tư lắp đặt và đưa vào sử dụng 7 điểm phát sóng wifi công cộng, mạng lưới truyền hình cáp hữu tuyến SCTV, MyTV được đầu tư, mở rộng phục vụ nhân dân. Trang thông tin điện tử TX Sông Cầu và phần mềm dùng chung quản lý văn bản điều hành (Portal Office) trong các cơ quan nhà nước cùng các hạ tầng kỹ thuật tin học được đầu tư hoàn thiện, kết nối mạng LAN trong các cơ quan chuyên môn của thị xã và UBND các xã, phường.

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua là tiền đề vững chắc để TX Sông Cầu tiếp tục xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để phấn đấu đưa TX Sông Cầu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020, tạo thương hiệu đặc trưng “Du lịch vịnh Xuân Đài” trở thành điểm nhấn quan trọng trên con đường di sản văn hóa nhân loại qua miền Trung Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TX Sông Cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân hàng năm 15-16%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tính theo giá trị tăng thêm đến năm 2020 là dịch vụ 50%, công nghiệp - xây dựng 33%, nông nghiệp 17%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt 13.540 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư ngoài ngân sách là 7.835 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt gần 525,2 tỉ đồng. Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2-2,5%/năm. Mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 5.600 lao động, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Hàng năm, toàn thị xã có 5% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và bình quân kết nạp đảng viên mới tăng từ 6-7%/năm…

PHẠM KIÊN
Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu

Nhận xét&Bình luận

| Copyright © 2010 - 2022 Du Lịch Sông Cầu - Điểm đến của những nụ cười