Thị xã Sông Cầu phủ sóng wifi miễn phí

Ngày 25/9/2014, Thị xã Sông Cầu phủ sóng wifi toàn thị xã nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy khách du lịch đến tham quan và tham gia hoạt động giải trí tại nơi đây. 

Thị xã Sông Cầu phủ sóng wifi miễn phí. 
Theo đó có 5 địa điểm được lắp đặt bao gồm: Nhà Văn hóa Sông Cầu, cầu Bình Phú, cầu Bồng Bềnh, tiểu công viên và cảng cá Dân Phước. Khi hoàn thành việc lắp đặt, mạng wifi sẽ phủ sóng tại trụ sở các cơ quan điều hành của Đảng, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã; các điểm công cộng nhằm phục vụ người dân và du khách có thể truy cập internet, góp phần nâng cao dân trí và các hoạt động giáo dục, đào tạo… Kinh phí thực hiện dự án này hơn 1 tỉ đồng, bao gồm phí đầu tư lắp đặt thiết bị và cước sử dụng dịch vụ trong 5 năm. Dự kiến, ngày 4/10, hệ thống wifi miễn phí trên địa bàn TX Sông Cầu sẽ đi vào hoạt động.

Nhận xét&Bình luận

| Copyright © 2010 - 2022 Du Lịch Sông Cầu - Điểm đến của những nụ cười