Liên hệ

Trang quảng bá du lịch thị xã Sông Cầu thuộc toàn quyền quản lý của: 
Fan page Thị xã Sông Cầu - Phú Yên.Địa chỉ: https://www.facebook.com/txSongCauPhuYen
Điện thoại: 0165 856 2108
E-mail: nguyenhue.dhl@gmail.com| Copyright © 2010 Du Lịch Sông Cầu - Điểm đến của những nụ cười
Du lịch Sông Cầu: Điểm đến của những nụ cười Du lịch Sông Cầu
9/10 1521 bình chọn